Nieuws

Subsidie muziekonderwijs

Tot 1 april kunnen schoolbesturen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie aanvragen voor meer en beter muziekonderwijs.

De subsidieregeling van het fonds is voor het primair en voortgezet onderwijs. In totaal is er 8 miljoen euro beschikbaar. De hoogte van de subsidie die wordt toegekend, hangt af van het aantal leerlingen en bedraagt maximaal 20.000 euro.

De subsidieregeling is op basis van cofinanciering: van het schoolbestuur wordt verwacht eenzelfde bedrag te investeren in meer en beter muziekonderwijs als de verstrekte subsidie.

Zie ook www.cultuurparticipatie.nl/