Nieuws

Stijging premie Participatiefonds

Volgens de site van het Participatiefonds wijzigt de hoogte van de premie voor het participatiefonds per 1 januari 2018. De premie was 4% en stijgt naar 5,25% per 1 januari 2018.  Het participatiefonds komt binnenkort met een onderbouwing van de stijging van de premie. In zijn algemeenheid kijkt het participatiefonds aan de hand van de ontwikkeling van de uitkeringskosten of de premie aangepast moet worden.

Deze stijging kan mogelijk invloed hebben op de loonkosten.  Raadpleeg uw financieel adviseur tijdens de begrotingsgesprekken.