Nieuws

Stichtings- en opheffingsnormen basisonderwijs

Vanaf 1 augustus 1998 moet de minister telkens voor een tijdvak van vijf jaar de stichtings- en opheffingsnormen vaststellen. De stichtingsnorm geeft aan hoeveel leerlingen een school voor basisonderwijs minimaal nodig heeft om te mogen stichten. De opheffingsnorm geeft aan hoeveel leerlingen een school voor basisonderwijs nodig heeft om bekostiging te blijven ontvangen. Vanaf 1 augustus 2013 breekt een nieuw vijfjarig tijdvak aan. In deze regeling vindt u de normen voor het tijdvak 1 augustus 2013 tot 1 augustus 2018.

Zie regeling