Nieuws

Stakingskas

Staking! Of toch een prikactie?
In het primair onderwijs wordt er op 27 juni voor één uur gestaakt. De PO-raad heeft reeds een Handleiding geschreven, die veel waardevolle informatie bevat. Ter aanvulling daarop nog een bericht van onze kant.

Een vraag die veel gesteld wordt, is of een prikactie hetzelfde is als een staking. Het antwoord is doorgaans “ja”. Immers, de deelnemers aan de actie verrichten op dat moment niet de overeengekomen werkzaamheden. Dat er tijdens de prikactie andere activiteiten worden gedaan, wil niet zeggen dat er feitelijk geen sprake is van een staking.

Als werknemers staken of een prikactie houden, mag de werkgever het salaris over die uren inhouden. Het CNV publiceerde deze week een bericht waarin staat dat werkgevers dat niet mogen doen, omdat de werknemers die meedoen met de prikactie niet staken, maar andere werkzaamheden verrichten. Dat is niet juist. Immers, de gezamenlijke actievoerende partijen (www.pofront.nl) roepen juist op om tijdens het eerste lesuur op 27 juni niet te gaan werken, maar actie te voeren.

Werkgevers in het primair onderwijs kunnen er dus voor kiezen het salaris gedurende het stakingsuur in te houden. Of u dat doet, is aan uzelf. Zoals bekend raadt de PO-raad aan om het salaris in dit geval door te betalen. Niet ondenkbaar is dat er meerdere acties, en ook langduriger acties zullen volgen. Dan wordt de kans groter dat werkgevers het salaris niet meer doorbetalen. Neemt u in dat geval contact op met uw eigen contactpersoon van onze salarisadministratie. Hij of zij kan u vertellen welke informatie nodig is en hoe e.e.a. verwerkt wordt.

Stakingskas
Werknemers die salaris mislopen door een staking, kunnen terecht bij hun eigen vakbond. Verschillende vakbonden hebben een stakingskas, waar stakende werknemers een beroep op kunnen doen als hun werkgever het salaris niet doorbetaalt. De staking moet dan wel (mede) door die vakbond georganiseerd zijn natuurlijk.

Werknemers die geen lid zijn van een vakbond, hebben geen mogelijkheid voor compensatie. Zij dragen de inhouding op het salaris zelf. Dat is geen reden om voor die werknemers het salaris wel door te betalen, en voor de werknemers die gebruik kunnen maken van een stakingskas niet. Besluit u om tijdens een staking het salaris niet door te betalen, dan geldt dat voor alle medewerkers die deelnemen aan de staking. Werknemers die niet zijn aangesloten bij een vakbond met stakingskas hebben dit nadeel zelf veroorzaakt. Zij hadden er immers voor kunnen kiezen om lid te worden van een vakbond en, net als hun collega’s, contributie kunnen betalen, waar onder andere de stakingskassen mee worden gevuld.

Voor overige vragen kunt u terecht bij onze jurist, Renate van der Velde (r.vandervelde@concent.nl / 06-37178113).