Nieuws

Spaarloonregeling stopt per 1 januari 2012

Ter stimulering van het vertrouwen op de particuliere woningmarkt heeft de overheid het tarief voor de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Dit lagere tarief geldt voor de periode 15 juni 2011 tot 1 juli 2012. Bepalend is het moment van juridische overdracht. Financieringsbron is gevonden in het stopzetten van de spaarloonregeling per 1 januari 2012. Vanaf deze datum kunnen geen nieuwe gelden meer worden ingelegd. In de plaats van de spaarloonregeling en de levensloopregeling (sparen voor onbetaald verlof vanuit brutosalaris) zet de overheid in op de vitaliteitsregeling. Via de vitaliteitsregeling kunnen medewerkers sparen voor bijvoorbeeld zorgverlof, studie, deeltijdpensioen, etc. De gespaarde middelen kunnen niet worden aangewend voor vervroegd uittreden.