Nieuws

Sociaal akkoord 2013 met betrekking tot het onderwijs

In het donderdag 11 april gesloten sociaal akkoord wordt het bezuinigingspakket voor 2014 opgeschort. De AOb is tevreden dat de nullijn voor onderwijspersoneel niet aan de onderhandelingstafel is gesneuveld als ruil voor andere zaken. 'In het primair onderwijs werd de nullijn al opgelegd in 2009, andere sectoren volgden in het jaar er op,' aldus Hoogenboom. 'Nog langer doordrukken van de nullijn is niet te verkroppen als je bedenkt dat het onderwijs een sector is die in feite de hele economie op de nek heeft: rammelt het onderwijs, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit van de hele beroepsbevolking. Met nullijnen en een hoge werkdruk lok je geen studenten naar de lerarenopleidingen. Dat blijft nog wel even een probleem, maar zonder nullijn kunnen we een begin maken aan de oplossing er van.' De vicevoorzitter van de AOb plaatst nog wel een kanttekening bij een opmerking van premier Rutte. 'Hij houdt een slag om de arm als het gaat om het opschorten van het bezuinigingsproces. Ik mag toch hopen dat hij een akkoord tussen de werkgevers en werknemers respecteert en onder meer de nullijn voor 2014 laat varen. Het zou moeilijk te verteren zijn als de vreugde over dit akkoord na een paar maanden weer moet plaatsmaken voor het zuur waarvan we al een paar jaar genoeg hebben.' Eerder vandaag lekte al uit dat de nullijn in de zorg zou worden losgelaten. De AOb liet toen weten te rekenen op FNV-voorzitter Ton Heerts, dat hij ook zou vasthouden aan het schrappen van de nullijn voor de onderwijssector. 'We zijn vanavond best een beetje opgelucht,' geeft Hoogenboom toe.
Bron: Algemene onderwijsbond