Nieuws

Sluitingsdata salarismutaties

Maand

Aangeleverd uiterlijk *

Salarisbetaling

April

Woensdag 7 april

23-apr

Mei

Woensdag 5 mei

25-mei

Juni

Woensdag 9 juni

25-jun

Juli

Woensdag 7 juli

23-jul

Augustus

Maandag 9 augustus

25-aug

September

Woensdag 8 september

24-sep

Oktober

Donderdag 7 oktober

25-okt

November

Dinsdag 9 november

25-nov

December

Dinsdag 7 december

23-dec


*= Mutaties aangeleverd uiterlijk voor 17.00 uur worden verwerkt in de lopende maand