Nieuws

Sluitingsdata salarismutaties

Maand

Aangeleverd uiterlijk*

Salarisbetaling

September

Woensdag 8 september

24 september

Oktober

Donderdag 7 oktober

25 oktober

November

Dinsdag 9 november

25 november

December

Dinsdag 7 december

23 december

*= Mutaties aangeleverd uiterlijk voor 17.00 uur worden verwerkt in de lopende maand.