Nieuws

Slotbijeenkomst Pilot Bestuursverslag

Naar aanleiding van de Verantwoordingsronde 2017 zijn we op 15 september 2017 gestart met de pilot Bestuursverslag. Samen met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, accountants, mensen van de onderwijsinspectie, de sectororganisaties, DUO en OCW hebben we stappen gezet om te komen tot een handreiking (let op: géén richtlijn of regeling) die besturen kan helpen te komen tot een compacter en functioneel need-to-know bestuursverslag dat voor alle stakehouders goed werkbaar is.

In januari hebben de betrokkenen een concept handreiking Bestuursverslag ontvangen en deze is door hen kritisch onder de loep genomen.

Bij de slotbijeenkomst die op dinsdag 15 mei 2018 plaatsvond, zijn de opmerkingen, aanvullingen en overige suggesties verzameld. Deze zullen worden verwerkt in de uiteindelijke versie van de handreiking. De handreiking zal tegelijkertijd met de bijgestelde Toelichtende Brochure Jaarverslag Onderwijs worden gepubliceerd.

OCW hecht eraan de werkgroep-leden die hebben geholpen met de totstandkoming van de concept handreiking ook vanaf deze plaats nogmaals hartelijk te danken.

Bron: Rijksoverheid