Nieuws

Signaallijst 36 maanden

Via InSite kunnen relaties de ‘Signaallijst 36 maanden tijdelijke dienstverbanden’ raadplegen. Om beter zicht te krijgen op de echte tijdelijke medewerkers is deze lijst als volgt aangepast: er is een hoofdindeling toegevoegd naar het contracttype van het hoofddienstverband. Hiermee ontstaat een opsplitsing naar medewerkers die alleen maar tijdelijke contracten hebben EN medewerkers die naast een vast dienstverband ook een deel van het dienstverband hebben waarvan het contracttype voor bepaalde tijd is.
NB: Het kan gebeuren dat hoewel het subdienstverband het contracttype bepaalde tijd heeft, er toch sprake is van een (onderdeel van een) vast dienstverband. Voorbeeld: een medewerker met een fulltime-benoeming voor onbepaalde tijd waarvan een deel van de benoeming tijdelijk via een subdienstverband op een verbijzonderde kostendrager wordt geplaatst met (dwingend vanuit de software) contracttype bepaalde tijd.

Op deze ‘Signaallijst 36 maanden tijdelijke dienstverbanden’ vindt u dus de volgende medewerkers:

  • Werknemers met één of meerdere dienstverbanden voor bepaalde tijd
  • Werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd die een tijdelijke uitbreiding hebben gekregen. De tijdelijke uitbreiding wordt aangemerkt als dienstverband voor bepaalde tijd.

Arbeidsrechtelijk
Een tijdelijk dienstverband loopt van rechtswege (“automatisch”) af. Er is een aantal uitzonderingen:

  • Een reeks van tijdelijke dienstverbanden heeft elkaar met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden opgevolgd en heeft een periode van 36 maanden overschreden. Voor de termijn van 36 maanden worden de tussenpozen meegerekend. De lopende arbeidsovereenkomst op het moment waarop de 36 maanden worden overschreden is van rechtswege een dienstverband voor onbepaalde tijd.
  • Een arbeidsovereenkomst of een reeks van arbeidsovereenkomsten op grond van vervanging heeft cq. hebben 12 maanden geduurd en worden daarna voortgezet zonder dat van vervanging sprake is. Ook in dat geval ontstaat er een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Daarnaast is er nog het tijdelijke dienstverband bij eerste indiensttreding, met uitzicht op vast. De werkgever dient twee maanden voor het einde van het dienstverband aan te geven of het dienstverband al dan niet verlengd wordt. Laat de werkgever dit na, dan ontstaat er opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Participatiefonds
Wordt een tijdelijk dienstverband niet verlengd, dan kan de werknemer mogelijk een werkloosheidsuitkering aanvragen. Deze uitkering wordt betaald door de voormalig werkgever, tenzij het Participatiefonds de kosten op zich neemt. De arbeidsrechtelijke regels zoals hierboven vermeld zijn niet 1-op-1 doorgevoerd in het reglement van het Participatiefonds. Het is mogelijk dat de werkgever de uitkeringskosten moet betalen, ondanks dat het tijdelijk dienstverband arbeidsrechtelijk gezien van rechtswege afloopt.

Payroll
Een reeks van tijdelijke dienstverbanden kan bestaan uit dienstverbanden waarbij de werknemer rechtstreeks in dienst is bij de werkgever. Perioden waarin de werknemer (voor dezelfde functie) is ingehuurd via een payrollbedrijf of een uitzendbureau, tellen echter ook mee in de reeks. Deze perioden van inhuur via derden zijn niet opgenomen in deze lijst. In de personeels- en salarisadministatie van Concent zijn alleen medewerkers opgenomen die verloond worden door Concent. Daar vallen medewerkers die bij derden worden ingehuurd dus niet onder. U moet dus zelf in de gaten houden of reeksen van tijdelijke benoemingen moeten worden aangevuld met perioden van inhuur via derden!