Nieuws

Shortlist afwegingen bij aangaan van benoemingen

Onderstaand hebben wij in het kort een aantal aspecten aangegeven waarvan het goed is deze helder te hebben voordat formatie definitief wordt in een arbeidscontract. Bij elke benoeming is het nodig het volgende af te wegen:

 1. Arbeidsrechtelijk: loopt het dienstverband van rechtswege af?
  Zolang het maximum van de ketenregeling niet is bereikt, loopt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege af. Voor tijdelijke overeenkomsten die zes maanden of langer geduurd hebben is een schriftelijke aanzegging nodig. Het maximum van de ketenregeling is:
  - In geval van enkel vervangingsbenoemingen: maximaal 6 contracten in drie jaar.
  - In geval van regulier tijdelijke benoemingen (ook indien deze worden afgewisseld met vervangingsbenoemingen): maximaal 3 contracten in twee jaar.

 2. Participatiefonds: betaalt het PF de uitkeringskosten na afloop van het dienstverband?
  Het Participatiefonds neemt de uitkeringskosten voor haar rekening indien er sprake is van een van de volgende situaties
  - Persoonsgebonden ontslaggrond, bijvoorbeeld disfunctioneren of verstoorde arbeidsverhouding
  - Ontslag op formatieve gronden, indien er voldoende ontslagruimte is
  - Einde vervangingsbenoeming (na einde min/max of einde bindingscontract is er wel een lichte outplacementplicht)
  Uiteraard moet wel aan alle vereisten van het reglement van het Participatiefonds worden voldaan (herplaatsingsonderzoek, outplacement, etc). Vraag bij twijfel altijd advies voordat u een nieuw dienstverband aangaat; uitkeringskosten kunnen soms hoog oplopen!

 3. Herbenoemingsplicht: wordt deze medewerker na afloop van het dienstverband een eigen wachtgelder?
  Elke medewerker die voorafgaand aan een uitkering (WW/WOPO) langer dan een jaar onafgebroken in dienst is geweest, wordt een eigen wachtgelder. Voor deze ex-werknemers geldt een herbenoemingsplicht in voorkomende vacatures.
  Voldoet u niet aan deze herbenoemingsplicht, dan worden de kosten van degene die ten onrechte is benoemd in de vacature ingehouden op de bekostiging. De accountant controleert hier jaarlijks op.
  In bepaalde gevallen is ontheffing mogelijk van de herbenoemingsplicht. Bij beëindiging van tijdelijke contracten is bijna nooit ontheffing mogelijk. Houd hier dus al rekening mee bij het aangaan van de benoeming.

 4. Bij vervanging: hoe wordt deze benoeming bekostigd?
  Deze vraag is vooral van belang voor de werkgevers die zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds: is de vervanger declarabel? Werkgevers die eigen risicodrager zijn en een ziekteverzuimverzekering hebben, moeten ziekte tijdig (laten) melden bij de verzekeraar.

 Voor advies over concrete gevallen kunt u contact opnemen met mr Renate van der Velde: r.vandervelde@concent.nl of via 038-4231040.