Nieuws

SEPA / Single Euro Payments Area

Europa werkt toe naar één Europese betaalmarkt: de Single Euro Payments Area (SEPA). Hier binnen bestaan geen verschillen meer tussen binnen- en buitenlandse betalingen in de Europese Unie. Dit betekent ook dat u vanaf 1 februari 2014 alleen nog Europese betaalvormen mag gebruiken.
De huidige bankrekeningnummers worden door de banken omgezet naar IBAN. IBAN staat voor International Bank Account Number. Het nummer bestaat uit het huidige rekeningnummer, dat vooraf gaat door de landcode, een controlegetal, een code van de bank en één of meer nullen. In Nederland bestaat IBAN uit 18 tekens. BIC staat voor Bank Identifier Code (BIC). De BIC is de internationale identificatiecode van een bank. Elke bank heeft een eigen unieke code van 8 of 11 tekens. De BIC8 van de Rabobank is bijvoorbeeld: RABONL2U.

Wat betekent dit voor de relaties van Concent?

Concent zorgt dat ervoor dat alle bij Concent aanwezige rekeningnummers tijdig worden omgezet naar IBAN-formaat. Deze maand beginnen we met het testdraaien van salarisbetalingen en het overige betalingsverkeer.

Zelf dient u nog aan de volgende punten te denken:

  • Op onze declaratieformulieren zullen de IBANs moeten worden vermeld. Voor het omzetten van het huidige nummer naar een IBAN kunt u gebruik maken van de volgende website www.ibanbicservice.nl.
    Tip: plaats deze link  onder uw favorieten.
  • Denk aan het plaatsen van uw IBAN en BIC op uw briefpapier.
  • Indien u gebruik maakt van eigen financiële pakketten, dient u de benodigde aanpassingen daarin zelf aan te (laten) brengen. Meer informatie vindt u op www.overopiban.nl