Nieuws

Sectorplan behoudt jonge leraar voor het onderwijs, vraag subsidie aan

Schoolbesturen die een startende leraar voor de klas willen, kunnen daarvoor vanaf vandaag subsidie aanvragen via de subsidieregeling Jong en Oud. Zij ontvangen een subsidie voor 20 procent van de loonkosten wanneer zij een langdurig werkloze jonge leerkracht in dienst nemen. De subsidieregeling is een van de maatregelen uit het sectorplan primair onderwijs waarmee banen voor leraren behouden blijven en jonge leerkrachten kunnen worden aangetrokken. Doordat onder meer oudere leraren andere taken krijgen of jonge en oudere leraren in tweetallen de verantwoordelijkheid krijgen voor een klas, kunnen ruim achthonderd werkloze jonge leraren de komende jaren rekenen op een baan voor de klas in het primair onderwijs. Schoolbesturen moeten dan wel gebruik maken van de subsidiemogelijkheden van het sectorplan. Ook worden in krimpregio’s tien zogenoemde regionale transfercentra opgezet zodat schoolbesturen kunnen samenwerken bij de aanpak van boventalligheid.

Het sectorplan is opgesteld door het Arbeidsmarktplatform PO waarin de sociale partners zijn vertegenwoordigd, waaronder de PO-Raad. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) stuurde het plan onlangs naar de Tweede Kamer. 

Nationaal Onderwijsakkoord
De maatregelen komen bovenop de maatregelen die zijn afgesproken in het Nationaal Onderwijsakkoord. Daarin werd 85 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het behoud van en in dienst nemen van jonge leraren in het primair onderwijs.
Dat geld was hard nodig om te voorkomen dat jonge leraren zouden worden ontslagen. Deze ontslagen leiden tot stijgende werkloosheidskosten die weer meer ontslagen tot gevolg zullen hebben. Met het geld uit NOA kan die negatieve spiraal worden doorbroken, zo schreef de PO-Raad vorig jaar in een brief aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).
De maatregelen uit het sectorplan worden door de sector zelf betaald en door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Duurzame inzetbaarheid
De PO-Raad maakt zich al langer hard voor het behoud van jonge leerkrachten om tekorten op termijn te voorkomen. Het uitvoeren van het sectorplan past daarnaast in haar ambitie om duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel te vergroten, zodat zij hun hele werkende leven met behoud van gezondheid en welzijn kunnen blijven werken

Meer informatie en subsidie aanvragen
Schoolbesturen die meer informatie willen of subsidie willen aanvragen voor jonge leerkrachten kunnen contact opnemen met het Arbeidsmarktplatform PO.

Bron: www.poraad.nl