Nieuws

Scholen en sponsoring

Veel scholen krijgen te maken met aanbiedingen van bedrijven en instellingen, waar al of niet een tegenprestatie voor wordt gevraagd. Soms gaat het om (gratis) lespakketten of lesmaterialen. Uiteraard beslissen scholen zelf of zij gebruikmaken van aanbod van derden. Als de school een tegenprestatie levert, is er sprake van sponsoring

Gedragsregels voor sponsoring op scholen zijn vastgelegd in een convenant. Ook de brochure 'Spelregels sponsoring op scholen' biedt informatie.

Bron: www.rijksoverheid.nl