Nieuws

Salariscorrecties december

Als gevolg van het vastgestelde onderhandelaarsakkoord tussen de minster van OCW en de onderhandelende partijen zullen er in de maand december salariscorrecties zijn. Omdat de maatregelen met terugwerkende kracht ingaan op 1 januari 2009 zullen er correcties zijn op de volgende looncomponenten:
  • Nominale uitkering in het kader van de dag van de leraar. Dit bedrag wordt met € 90,- verhoogd naar € 200,- Dit bedrag wordt doorgaans naar rato uitgekeerd. In december vindt de nabetaling van € 90,- (naar rato) plaats.
  • Salarisschalen van adjunct-directeuren worden opgehoogd. Dit betekent dat adjunctdirecteuren een correctie van minimaal € 60,- tot maximaal € 84,- per maand krijgen.
  • De directeurstoelage wordt verhoogd met € 23,- tot een bedrag van € 298,- Dit bedrag is eveneens naar rato.
  • De eindejaarsuitkering OOP wordt verhoogd. Voor schaal 1 t/m 5 was de eindejaarsuitkering € 820,08, dit wordt € 1070,28. Voor schaal 6 t/m 8 was de eindejaarsuitkering € 775,08, dit wordt € 1025,28. Deze bedragen zijn naar rato.
  • De OOP-schalen vanaf schaal 9 worden opgehoogd.
Kort gezegd houdt dit in dat er in december een nabetaling plaatsvindt over de verhoogde looncomponenten. De nabetaling zal als een bedrag worden aangeboden. Mochten uw medewerkers vragen hebben over de nabetaling dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon op de personeels- en salarisadministratie.