Nieuws

Salarisbetalingen juli 2011

In verband met de salarisbetalingen van juli 2011 ontvingen wij van RAET de volgende mededeling: "De betaalbestanden uit het CASO-systeem zijn vorige week, volgens planning, opgeleverd om de salarissen aan de werknemers vandaag, maandag 25 juli, betaalbaar te kunnen stellen.
Door een probleem, dat niet te wijten is aan het CASO-systeem, is in het af te handelen proces helaas vertraging opgetreden. Hierdoor worden de salarissen, mogelijk, niet meer vandaag op de rekening van de werknemers bijgeschreven.
Wij zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat dit probleem zich nogmaals voordoet en onderzoeken hoe een nog completer controletraject op de totale betaalketen kan worden uitgevoerd." BRON: Mededeling van RAET E&C Services Servicedesk