Nieuws

Rente-ontwikkeling

Eind november meldden wij dat er een einde zou zijn gekomen aan de recessie. De rente-ontwikkeling was toen nog dalend.
Momenteel houden met name de Griekse overheidsfinanciën de gemoederen bezig. Door zowel het hoge begrotingstekort en grote schuld is het vertrouwen gekelderd. Dit heeft een negatieve werking op de koers van de euro en de lange rente. Vanaf 4e kwartaal 2009 is er nauwelijks groei in de eurozone. De ECB zal de rente voorlopig niet verhogen. De verwachting is dat de rente vanaf het 3e kwartaal 2010 zal gaan oplopen