Nieuws

Relatie bekostiging en gegevens BRON

Er bereiken ons signalen dat soms niet helder is hoe de tijdslijnen zijn tussen de bekostiging en de gegevens in BRON, vooral in verband met de toekenning van groeibekostiging. In het E-zine van BRON dd. 14 januari 2011 zijn deze tijdslijnen gepubliceerd. Gemiddeld genomen zit hier twee maanden vertraging in. Bijvoorbeeld: als een school per 1 februari in aanmerking komt voor groeibekostiging dan wordt de beschikking in april gepubliceerd. Hieronder vind u de link naar de betreffende publicatie. http://www.bron.nl/bekostiging/bekostiging_wpo_scholen.asp