Nieuws

Reglementswijzigingen vervangingspools per 01-01-2013

Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om met ingang van 1 januari 2013 een aantal reglementswijzigingen door te voeren met betrekking tot de vervangingspools. De wijzigingen hebben allemaal betrekking op Artikel 18 Lid 9 uit het Reglement Vf. De schoolbesturen die een vervangingspool hebben, zijn hierover per brief geïnformeerd. Hieronder de punten die in de brief naar voren komen: Zwangerschaps- en bevallingsverlof van pooler niet meer declarabel Personeel dat vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof niet inzetbaar is voor vervanging mag u voor de duur van het verlof niet in de vervangingspool opnemen. Heeft u eind dit jaar een pooler die afwezig is vanwege zwangerschap/bevalling, dan verzoeken wij u deze medewerker met ingang van 1 januari 2013 voor de duur van de afwezigheid uit de pool te halen. Dit kunt u nalezen in artikel 18 lid 9 sub1 van ons reglement. Ouderschapsverlof van pooler niet meer declarabel Personeel dat ouderschapsverlof geniet kan niet ingezet worden voor vervanging. Op die momenten mag u dit personeel dan ook niet als vervanger benoemen in de pool. Heeft u personeel benoemd in de pool dat eind 2012 ouderschapsverlof heeft, dan moet u deze met ingang van 1 januari 2013 voor de werktijdfactor van het ouderschapsverlof uit de pool halen. Dit kunt u nalezen in artikel 18 lid 9 sub 2 van ons reglement. Pooler ziek op datum van benoeming in de pool niet declarabel Als u op het moment dat u een medewerker benoemt in de pool al weet dat deze op de dag dat hij inzetbaar wordt vanuit de pool ziek is, dan mag u deze medewerker niet in de pool benoemen. Deze regel is opgenomen in artikel 18 lid 9 sub 3 van ons reglement. Publicatie reglementswijziging De wijzigingen publiceren wij in de Staatscourant. Ook kunt u het volledige artikel 18 lid 9 nalezen op onze website (www.vfpf.nl). Heeft u vragen? Bel dan met de helpdesk van het Vervangingsfonds, via telefoonnummer 045 - 579 81 07. E-mailen kan ook, naar helpdesk @vfpf.nl. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Bron: www.vfpf.nl