Nieuws

Reglement Participatiefonds 2014-2015 gepubliceerd

Onlangs is het nieuwe reglement van het Participatiefonds gepubliceerd[1]. Dit reglement is bepalend voor alle instroomtoetsen die worden gedaan voor arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 augustus 2014.
De opzet van het reglement is grotendeels gelijk aan het huidige reglement. Wel zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het kader van Passend Onderwijs. Zo is het, onder omstandigheden, mogelijk om personeel te ontslaan wegens formatieve redenen en tegelijkertijd zorgpersoneel in dienst te nemen.
Deze bepalingen komen rijkelijk laat. Alleen al vanwege de geldende opzegtermijnen had in veel gevallen personeel al voor 1 mei ontslag aangezegd moeten worden om ontslag te bewerkstelligen per 1 augustus 2014. Er zullen dus niet veel werkgevers zijn die nog gebruik gaan maken van deze iets verruimde mogelijkheden.

Bestuursformatieplan en ontslagruimteberekening
In de afgelopen maanden heeft u van ons de cijfers voor het bestuursformatieplan ontvangen, inclusief een voorlopige ontslagruimteberekening. Voor werkgevers die overgaan tot ontslag op formatieve gronden per 1 augustus 2014, is het van belang dat er gewerkt wordt op basis van het nieuwe reglement. Tot nu toe was steeds onduidelijk hoe bij de ontslagruimteberekening rekening gehouden moest worden met de middelen die aan de scholen zijn uitgekeerd in het kader van het herfstakkoord. Het Participatiefonds heeft hier nu het volgende over besloten:
•regeling ‘bijzondere bekostiging jonge leerkrachten’: deze middelen maken deel uit van de bekostigingsvergelijking per 1 augustus 2014
•regeling ‘bijzondere en aanvullende bekostiging’: deze middelen worden niet meegenomen in de bekostigingsvergelijking per 1 augustus 2014

De rekenhulp voor het berekenen van de ontslagruimte is nog niet gepubliceerd, maar dit zal in de maand mei gebeuren.
Voor scholen die daadwerkelijk overgaan tot ontslag op formatieve gronden (dit geldt ook voor het beëindigen van tijdelijke contracten op formatieve gronden!) kan dus een nieuwe ontslagberekening worden gemaakt, zodra de rekenhulp gepubliceerd is.
Als u een geactualiseerde ontslagruimteberekening nodig heeft, geeft u dat dan bij ons aan!

 Voor alle duidelijkheid: u heeft alleen een geactualiseerde ontslagruimteberekening nodig als u overgaat tot:
-          ontslag van personeel uit vaste dienst wegens formatieve redenen
-          niet verlengen van een tijdelijk dienstverband wegens formatieve redenen.

 Mr. Renate van der Velde-Buist
06-37178113 / r.vandervelde@concent.nl

[1] https://www.participatiefonds.nl/werkgevers/Reglement/Schooljaar+2014-2015