Nieuws

Registratieplicht werkgevers die arbeidskrachten uitlenen

In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister (hier zijn geen kosten aan verbonden). Dit is het gevolg van een wetswijziging die uitbuiting van werknemers wil terugdringen. Deze wet heet Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wet is voor u van belang als u arbeidskrachten ter beschikking stelt. Dit kan bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig zijn. De wet heeft ook gevolgen voor ondernemingen die arbeidskrachten inlenen. Wie krijgt er met deze wet te maken? Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister. Dit geldt voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig als niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. Bij bedrijfsmatig moet worden gedacht aan uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrolling-bedrijven en banenpools. Bij ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, is het van belang dat dit geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsactiviteiten. Moet u actie ondernemen? Als u arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan moet u dit doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Als uw onderneming niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan kunt u dit per e-mail of telefoon melden bij de Kamer van Koophandel in uw regio. Dit geldt ook voor scholen die onderling personeel aan elkaar uitlenen. Ik weet niet of ik arbeidskrachten ter beschikking stel. Wat moet ik doen? Als u twijfelt, laat dan de Kamer van Koophandel weten dat u arbeidskrachten ter beschikking stelt. Hieraan zijn geen kosten verbonden en heeft verder geen gevolgen. U voorkomt hiermee problemen bijvoorbeeld als u gecontroleerd wordt door de Inspectie SZW. U riskeert dan geen hoge bestuurlijke boete van deze inspectie. Huurt u wel eens arbeidskrachten in? Maakt u wel eens gebruik van ter beschikking gestelde arbeidskrachten? Controleer dan of de onderneming waarvan u deze arbeidskrachten inhuurt, goed staat geregistreerd in het Handelsregister. U kunt dit eenvoudig controleren via deze website. Bron: Kamer van Koophandel