Nieuws

Registratie diensttijd

Wanneer u personeel indienst neemt dat reeds een arbeidsverleden heeft in het onderwijs kunt u bij het setje nieuw personeel nu ook een uitdraai vanuit mijnABP meesturen (www.mijnabp.nl). De registratie van diensttijd aan de hand van dit overzicht zorgt ervoor dat er een beter beeld kan worden gegeven van de te verwachten datum waarop de medewerker zijn jubilea behaalt. In het setje nieuw personeel treft u een uitleg aan die de medewerker kan gebruiken om de geregistreerde diensttijd op te vragen uit mijnABP.