Nieuws

Regeling vaststelling GPL VO 2012

De regeling stelt de bedragen vast van de gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen) per 1 januari 2012. Het opnieuw vaststellen van de bedragen heeft te maken met enerzijds de toevoeging van extra middelen voor de verdere inkorting van carrièrelijnen en de invoering van de landelijke functiemix in het kader van het 'Convenant Leerkracht van Nederland' en anderzijds met een efficiencykorting sectorraden. Afhankelijk van besluitvorming van het kabinet over de definitieve kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2012, kunnen deze bedragen nog wijzigen. De Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2011 wordt ingetrokken. Lees verder Bron: DUO/CFI