Nieuws

Regeling vaststelling GPL 2011 voor VO

Het Ministerie van OCW heeft de regeling vaststelling van de gemiddelde personeelslast voor VO vastgesteld en gepubliceerd. Deze regeling stelt de bedragen vast van de gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen) per 1 januari 2011. Het opnieuw vaststellen van de bedragen heeft te maken met enerzijds de toevoeging van extra middelen voor de verdere inkorting van carrièrelijnen en de invoering van de landelijke functiemix in het kader van het 'Convenant Leerkracht van Nederland' en anderzijds met een taakstelling op de vervangings- en wachtgeldkosten. Afhankelijk van besluitvorming van het kabinet over de definitieve kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2011, kunnen deze bedragen nog wijzigen. De 'Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2010' van 21 januari 2010 wordt ingetrokken.

Bron: DUO