Nieuws

Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding 2011

Het ministerie heeft de regeling vaststelling bedragen voor de materiële instandhouding voor het jaar 2011 gepubliceerd. De vergoeding is met gemiddeld 1,99% gestegen ten opzichte van de bedragen voor 2010.

Ook is de systematiek voor de vaststelling van het aantal groepen gewijzigd, waardoor deze beter aansluit op de manier waarop de personele bekostiging wordt berekend. Dit zal in de meeste gevallen geen effect hebben op het aantal groepen. In de nieuwe berekening is de normatieve groepsgrootte 20 leerlingen in de onderbouw (4 tot en met 7 jaar) en 29,15 in de bovenbouw (8 jaar en ouder).