Nieuws

Regeling tweede jaar bekostiging asielzoekerskinderen

Op 1 december 2016 is een wijziging van de Regeling bekostiging personeel PO 2016-2017 gepubliceerd (Stcrt. 2016, 64504). De wijziging voorziet in een tweede jaar aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen met ingang van het schooljaar 2016-2017. In die regeling staat dat aanvragen voor het eerste kwartaal van het schooljaar 2016-2017 voor 24 december 2016 door DUO moesten zijn ontvangen. In de praktijk blijkt dat veel scholen deze datum niet hebben gehaald. Daarom wordt de uiterste ontvangstdatum voor het aanvragen van bijzondere en aanvullende bekostiging van onderwijs aan asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland met terugwerkende kracht verschoven naar 2 mei 2017.

Zo kunnen de oorspronkelijk te laat binnengekomen aanvragen alsnog in behandeling worden genomen. De nieuwe uiterste datum van ontvangst door DUO is 2 mei 2017. Hiermee krijgen dus ook scholen die eind 2016 geen aanvraag meer hebben ingediend omdat het daarvoor te laat zou zijn, alsnog de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Het gaat hierbij om de eerste twee peildata, zijnde de 1e schooldag van het nieuwe schooljaar en/of 1 november 2016. Voor de overige peildata is de regeling ongewijzigd.

De aangepaste regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant van 28 maart 2017.

Bron: Rijksoverheid