Nieuws

Regeling prestatiebox primair onderwijs

Bijgaande regeling geeft regels voor de verstrekking van bijzondere bekostiging voor het primair onderwijs en het speciaal onderwijs. Deze bijzondere bekostiging houdt verband met de actieplannen 'Basis voor Presteren en Leraar 2020' en de verstrekking van subsidie in het kader van het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit'. Dit alles heeft tot doel om voor de komende periode de kwaliteit van het primair ondewijs te verbeteren. Daarvoor moeten de prestaties van de leerlingen over de hele linie omhoog. Om dit te bereiken, zijn er prestatieafspraken gemaakt met de PO-raad voor het basisonderwijs en de minister van onderwijs. Uitgangspunt bij de prestatieafspraken is dat schoolbesturen de ruimte hebben om de landelijke prioriteiten te vertalen naar het eigen beleid en dat ze daarbij uitgaan van hun (start)situatie. Dit moet leiden tot een gerichte inzet van de middelen die met deze prestatiebox beschikbaar komen. De afspraken hebben betrekking op de schooljaren 2011-2012 tot en met 2014-2015. Lees verder