Nieuws

Reactie van Rabobank IJsseldelta op Libor-affaire

In verband met de Libor-affaire hebben wij Rabobank IJsseldelta gevraagd te komen met een officiële reactie. De directie van Rabobank IJsseldelta heeft onder andere naar aanleiding van ons verzoek en andere klanten een formele reactie opgesteld voor al haar klanten. Deze reactie hebben wij deze week ontvangen.

Hieronder treft u de hoofdlijn aan uit deze reactie:
"De uitkomsten en de berichtgeving over het Libor-dossier heeft ons allen diep geraakt; klanten, leden en medewerkers van lokale banken. Dinsdag 29 oktober 2013 gaat de boeken in als een dag van schaamte en spijt, de dag van de Libor-schikking van de Rabobank. Deze kwestie speelde zich af bij het internationale bedrijf van onze organisatie en dus niet bij de lokale banken. Maar het gaat hier wél om de goede naam van de Rabobank en dus ook van Rabobank IJsseldelta.

Graag willen wij u inzage geven in de achtergrond, de invloed van en het effect op Rabobank IJsseldelta.

Oorzaak en onderzoek

Het onderzoek naar de Libor inzendingen bracht aan het licht dat tussen 2005 en begin 2011 een aantal medewerkers pogingen heeft ondernomen bepaalde Libor inzendingen oneigenlijk te beïnvloeden. Het gedrag van deze personen druist volledig in tegen de kernwaarden van de bank, waarvan integriteit de belangrijkste is. Ook betreuren wij dat de Rabobank, gedurende de periode waarin het ontoelaatbare gedrag voorkwam, de risico's verbonden aan de inzendingsprocedures voor Libor, onvoldoende heeft onderkend en dat onze interne systemen en controlemechanismen onvoldoende waren.

Financiële stabiliteit

De Rabobank is akkoord gegaan met het betalen van schikkingsbedragen van in totaal 774 miljoen euro. Ook na de betaling van dit omvangrijke schikkingsbedrag blijft de Rabobank een sterke en financieel stabiele instelling. De betaling van dit schikkingsbedrag zal hier geen verandering in brengen. De bank heeft geen bewijs kunnen vinden dat het gedrag van de Rabobank-medewerkers financiële invloed heeft gehad op onze klanten.

Dat neemt niet weg dat we Rabobank-breed als directies en medewerkers, gesteund door commissarissen, eensgezind zijn in onze opvatting dat dit nooit had mogen gebeuren en dat dit nooit meer mag gebeuren. Daarvoor zijn gerichte acties ingezet, van aanscherping van intern toezicht en controle tot aan cultuurprogramma’s.

Voor elkaar

Het is onze opdracht dat we als Rabobank blijven wat we al 115 jaar zijn: de coöperatieve bank die als belangrijkste opdracht heeft de financiële ambities van haar leden en klanten mogelijk te maken. Rabobank IJsseldelta vormt daarvoor, samen met zo’n 130 andere lokale Rabobanken, de basis. Wij blijven een bank, die samen met de andere lokale Rabobanken, investeert in dienstverlening en advisering die past bij de samenleving van vandaag en morgen, waarin zowel mobiel bankieren als persoonlijk contact samengaan. Een bank, die samen met de ledenraad, leden, klanten en partners, bijdraagt aan het welzijn in haar eigen werkgebied."