Nieuws

Publicatie kengetallen

In de zomervakantie hebben de scholen die aangesloten zijn bij Concent een brief ontvangen van DUO-CFI over het publiceren van kengetallen. In de bijlage bij dat schrijven staan alle bedragen en kengetallen op 0. De jaarcijfers over 2008 zijn door Concent op correcte wijze digitaal aangeleverd bij DUO-CFI. Desondanks waren deze cijfers niet opgenomen in zowel de brief als op de site Onderwijs in Cijfers. Na overleg met DUO-CFI zullen alle bij Concent aangesloten scholen na 15 september opnieuw een brief ontvangen, waarin de aangeleverde cijfers wel zijn verwerkt. Na de bezwaartermijn zullen de cijfers dan alsnog worden gepubliceerd op de site Onderwijs                   in Cijfers (http://oic.cfi.nl).