Nieuws

Publicatie kengetallen 2008 samenvoegen met 2009

Op 5 augustus 2010 hebben alle PO-besturen een brief ontvangen over het publiceren van kengetallen. In de tekst van deze brief staat dat DUO de baten en lasten per school en bovenschools (kengetallen) over 2008 openbaar zal maken. Besturen konden met een reactieformulier afzien van publicatie.
 
DUO heeft een productiefout vastgesteld in de verwerking van de kengetallen. Hierdoor kunnen de kengetallen afwijken van hetgeen een bestuur bij DUO heeft aangeleverd. Om deze reden ziet DUO af van de toegezegde publicatie over de kengetallen 2008 in september 2010.

DUO verzorgt een nieuwe publicatie van financiĆ«le kengetallen over de jaren 2008 en 2009. Aan de hand van reacties uit het scholenveld verbetert DUO ook de presentatievorm van de kengetallen. Deze publicatie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2011.

Bron: www.cfi.nl