Nieuws

Prognosemodel PO

Hoeveel leerlingen kan ik de komende jaren op mijn school verwachten? Is het waar dat de school in onze wijk of woonkern onder de opheffingsnorm dreigt te komen? Klopt het dat onze school een groeischool is? Dit zijn belangrijke vragen voor schoolleiders en schoolbesturen. En als er sprake is van verhuisbewegingen, fusie of sluiting van scholen of bouwprojecten, moeten nog veel meer factoren worden meegewogen. Op basis van reeds bekende gegevens over scholen kunt u de trend in de leerlingaantallen van een school beter in beeld krijgen via het prognosemodel voor het primair onderwijs dat in opdracht van OCW is ontwikkeld door DUO.  

Bron: Rijksoverheid.nl