Nieuws

Profitweb, financiële- en personele informatie

Het onderstaande artikel gaat over de financiële- en personele informatie die via Profitweb wordt ontsloten. In de laatste maanden is er het één en ander gewijzigd in het menu Financiën. Hieronder treft u een korte toelichting aan van de submenu’s Financiën en Personeel van Profitweb. Personeel In dit menu treft u de berekeningsresultaten aan. Een toelichting hiervan kunt u vinden op het overzicht zelf. Deze personele overzichten worden maandelijks aan het einde van de maand ververst. Financiën Rapportages: hier kunt u in principe uw actuele balans- en exploitatie terugvinden op totaal- en/of school(brin)niveau. De actuele balans- en exploitatie overzichten worden elke nacht ververst. Ook kunt u onder dit kopje uw maand- of perioderapportages terugvinden. Locatiedirecteuren van clusters kunnen onder dit onderdeel sinds kort ook de exploitatie terugvinden van hun eigen school.  Onderaan dit bericht treft u een nadere toelichting aan van dit overzicht Financiële rapportages. Jaarlijks worden in januari de maandrapportages van het voorgaande jaar verwijderd. Cockpit: dit onderdeel komt in de toekomst te vervallen (planning = begin volgend jaar), en is dan ook onder het kopje Rapportages te vinden. Dit onderdeel is alleen beschikbaar voor de centraal directeur of het centraal kantoor. Bestemming: de overzichten inzake bestemmingsbedragen overzichten worden dagelijks ververst. Schoolfonds: de overzichten inzake het schoolfonds worden dagelijks ververst. Activiastaten: de activiataten worden maandelijks ververst rond de 10e van de volgende maand. Toelichting overzicht Financiële rapportages Het doorlopende Balans- en exploitatieoverzicht treft u voortaan anders aan.
Voorbeeld: door te klikken op Balans 2010 (update van: 16-11-2010) of Exploitatie 2010 (update van: 16-11-2010) wordt het actieve Balans- resp. Exploitatie overzicht getoond. Daaronder treft u overzichten aan tot een bepaalde maand. Voorbeeld: Exploitatie 2010 t/m oktober (update van: 15-11-2010): door hier op te klikken, krijgt u het exploitatieoverzicht t/m oktober 2010 te zien, dat is bijgewerkt t/m 15-11-2010.
Wanneer u afspraken hebt gemaakt met Concent dat uw maandrapportage op internet aansluit met  de aan u uitgeleverde toelichting dan kan het zijn dat u tweemaal een Exploitatie overzicht aantreft t/m een bepaalde maand, met twee verschillende update data’s.  Eén van deze update datums zal dan aansluiten op de aan u geleverde toelichting.  Wist u dat:

- U alle overzichten die beschikbaar zijn kunt exporteren naar Excel? Klikt u hiervoor met de            rechtermuisknop op het desbetreffende overzicht in uw browser, en kies voor Exporteren naar Excel.

- U kunt plakken met dezelfde opmaak als op de website? Selecteer de tekst in uw browser, en kies voor kopiëren. Start vervolgens Excel en plak de gegevens. Bekende problemen en/of wensen: - Budgetrapportages: soms worden de budgetmeters niet juist weergegeven. Is dit het geval, dan horen we dit graag zo snel mogelijk van u. U kunt ons dit laten weten via systeembeheer@concent.nl Aan een structurele oplossing van dit probleem wordt nog gewerkt. - Budgetrapportages: er wordt eerst een jaaroverzichtspagina getoond, waar u op doorklikt. Er is een wens geuit om direct het budget van het actieve jaar te tonen. We zijn aan het kijken naar een oplossing hoe dit overzicht anders benaderd kan worden. Hebt u geen inzage in gegevens en bent u daar wel bevoegd voor? Dan kunt u dit mailen naar systeembeheer@concent.nl of bellen met de systeembeheerder van Concent. Wanneer u inhoudelijke vragen of opmerkingen hebt over de overzichten, dan kunt u deze stellen aan uw contactpersoon van de financiële administratie.