Nieuws

Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen

Wat mag een bekostigde onderwijsinstelling aan private activiteiten ondernemen? Overheidsgeld dat voor het onderwijs bestemd is, mag niet weglekken. Onderwijsgeld mag ook geen oneerlijke concurrentie veroorzaken. De wet- en regelgeving is daar helder over. Meer informatie vindt u op een speciale webpagina van de Inspectie van het Onderwijs. U kunt daar ook terecht met vragen over private activiteiten of signalen over instellingen die zich mogelijk niet aan de regels houden.