Nieuws

Primair onderwijs krijgt 300 miljoen euro extra

Het primair onderwijs krijgt er nog dit jaar ongeveer 300 miljoen euro extra bij, ruim zestig miljoen euro meer dan in eerste instantie was voorgesteld door de minister en staatssecretaris van Onderwijs. Het gaat om ongeveer de helft van het extra onderwijsgeld voor 2013 uit het Begrotingsakkoord. VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP dienden daartoe een amendement in, in de Tweede Kamer. De partijen, die samen een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer vertegenwoordigen, vinden dat het primair onderwijs het geld hard nodig heeft voor onder meer behoud van werkgelegenheid.

In het primair onderwijs stijgen de kosten al jaren sneller dan de inkomsten. De werkgelegenheid staat daardoor flink onder druk. De partijen sloten half oktober een begrotingsakkoord. Daarin spraken ze af dat het onderwijs er eenmalig 650 miljoen bij krijgt in 2013 en de jaren erop structureel 600 miljoen euro. De Kamer stemt later dit jaar over het amendement dat werd ingediend op initiatief van D66-Kamerlid Paul van Meenen. Pas op zijn vroegst volgend jaar wordt de verdeling van het structurele extra geld over de verschillende onderwijssectoren bekend.

Ook NOA-geld voor bekostiging leerkrachten

Het primair onderwijs krijgt hier bovenop in december 85 miljoen euro om jonge leerkrachten in dienst te houden. Dat is zo afgesproken in het Nationaal Onderwijsakkoord en is uitgewerkt in de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten. Het gaat om incidenteel geld. In december wordt in totaal 381 miljoen euro extra toegevoegd aan de personele lumpsum 2013/2014 van schoolbesturen in het primair onderwijs. Ter indicatie: Per leerling gaat het om 238 euro extra voor het schooljaar 2013/2014. Bron: www.poraad.nl