Nieuws

Prijsbijstelling Materiële Instandhouding 2013

De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen voor de materiële instandhouding (Londo) zijn na indexering (prijscompensatie) voor 2013 zijn vastgesteld. De verhoging in vergelijking met 2012 is 1,8 %. Hierbij is rekening gehouden met de prijsstijging als gevolg van de verhoging van de BTW van 19% naar 21%. In de WPO (artikel 113, lid 6) en de WEC (artikel 111, lid 6) is voorgeschreven hoe de indexering van de vergoeding voor de materiële instandhouding (MI) van de scholen primair onderwijs dient te worden vastgesteld. Daarbij wordt de ontwikkeling van de index van de materiële overheidsconsumptie gevolgd. Daarbij wordt de bestaande index aangepast op basis van: •de werkelijke prijsontwikkeling in 2011, •de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2012, • de verwachte prijsontwikkeling in 2013. (Bron: PO-raad) De groepsafhankelijke vergoeding bedraagt € 1.956,38 vast en € 44,81 per groep. De leerlingafhankelijke vergoeding bedraagt € 13.290,79 vast en € 301,86 per leerling. De vergoeding voor NOAT bedraagt € 110,12 vast en € 19,72 per leerling.