Nieuws

Prestatiebox 2013

De bedragen van de Prestatiebox zijn gepubliceerd op de site van OCW-DUO voor de maanden januari-juli 2013. Deze bedragen worden in maart uitbetaald. Per onderdeel wijken de bedragen iets af van de begroting voor 2013: deze waren gebaseerd op de toekenning van augustus-december 2012.

Begroting

Werkelijk

Professionalisering schoolleiders (vast)

€   1.132,60

 €   1.145,00

Professionalisering leerkrachten (per ll)

€         14,28

 €         14,51

Opbrangstgericht werken (per ll)

€         27,37

 €         27,78

Cultuureducatie (per ll)

€           6,37

 €           6,40

Vanaf schooljaar 2013-2014 worden de bedragen voor de Prestatiebox meegenomen in de regeling personele bekostiging: de voorlopige bedragen worden in april gepubliceerd.