Nieuws

Premieverhoging Vervangingsfonds

Het bestuur van het Vervangingsfonds ziet zich door de ontwikkeling van de financiële positie van het fonds genoodzaakt tot een tussentijdse premiebijstelling. In dit nieuwsartikel informeren wij u hierover.

Premieverhoging  per 1 augustus 2017: Op basis van een financiële analyse heeft het bestuur van het Vervangingsfonds besloten om de premie per 1 augustus 2017 te verhogen met 0,30% naar 5,15% (incl. BGZ-opslag van 0,15%).

Toelichting: Uit de analyse van de ontwikkeling van de vergoedingen van vervangingskosten en ontvangen premies over de eerste vier maanden van 2017 blijkt dat het resultaat aan het einde van dit jaar naar verwachting substantieel lager zal uitkomen dan begroot. Zonder premieverhoging zou de verplichte financiële reserve van het Vervangingsfonds onder de ondergrens uitkomen. Het bestuur heeft gekozen voor een stapsgewijze premiestijging: een eerste premieverhoging per 1 augustus 2017 vooruitlopend op een verwachte premiestijging per 1 januari 2018. Het bestuur verwacht in september van dit jaar een indicatie te kunnen geven van de premiepercentages voor 2018.             

Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van het Vervangingsfonds: 045 - 579 81 07 of stuur een e-mail naar helpdesk@vfpf.nl. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.