Nieuws

Premies VF en PF voor 2021

Door het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn de conceptpremies vastgesteld voor het jaar 2021. De conceptpremies zijn als volgt:

Premie Vervangingsfonds 2021
De premie van het Vervangingsfonds is gelijk gebleven aan 2020 en blijft op 6%. Omdat er binnen de varianten minder wordt gedeclareerd gaan de premies voor de financiële varianten met 0,20% omlaag. De opslag voor de BGZ premie gaat dit jaar weer verder naar beneden met 0,05%. Dit komt doordat adviseurs niet meer ingehuurd worden, maar in dienst zijn bij ons. Met als resultaat een flinke besparing die in de premie aan het scholenveld wordt teruggebracht.

Premie Participatiefonds 2021
De premie van het Participatiefonds is in 2021 minder dan in 2020. Het premiepercentage wordt namelijk 4%. Dit is niet een kostendekkende premie (4,32%), maar door het vermogensoverschot kan een lagere premie worden berekend. Hierdoor vloeit het vermogensoverschot terug naar het scholenveld.  

Bron: VF/PF