Nieuws

Premiepercentages Vervangingsfonds wijzigen per 1/8/2016

De premie voor niet-ERD-besturen daalt van 6,68% naar 6,18%. Deze premie is opgebouwd uit een basispremie en een BGZ-opslag. De basispremie daalt met 0,5%, de BGZ-opslag blijft ongewijzigd.

Voor besturen - die volledig ERD zijn - daalt de premie van 0,28% naar 0,27%.

Deze premie is opgebouwd uit een basispremie, een BGZ-opslag en een solidariteitsheffing. De basispremie en de BGZ-opslag blijven ongewijzigd. De solidariteitsbijdrage daalt met 0,01%.

De premies voor de financiële varianten van het eigen risicodragerschap blijven ongewijzigd. Deze zijn namelijk vastgesteld voor heel 2016 en kunnen derhalve niet tussentijds aangepast worden.

Bron VF