Nieuws

Premiepercentages Vervangingsfonds met ingang van 1 januari 2016

Opbouw premie

Premie regulier

Vanaf 1 januari 2016 hanteert het Vervangingsfonds een vereenvoudigde premiegrondslag. Deze grondslag verandert van loon SVW naar brutoloon + 8% vakantiegeld. Hiermee wordt de grondslag van de premieberekening verlaagd.

Vanaf 1 januari 2016 betalen alle schoolbesturen (zowel regulier als ERD) een BGZ-opslag van 0,18% om de stopzetting van de BGZ-subsidie te compenseren. 

Premiepercentages

Doelgroep

01/01/2015

01/08/2015 

01/01/2016

Regulier Vf verplicht

      6,50%

      6%

    6,68%

Regulier Vf vrijwillig

      6,50%

      6%

    6,68%

Volledig ERD

      0,21%

      0,21%

    0,28%

 

 

 

 

Premie voor eigenrisicodragers 

ERD-besturen betalen een lagere premie. Vanaf 1 januari 2016 is deze premie opgebouwd uit een basispremie, een BGZ-opslag en een solidariteitsheffing. 

Premiepercentages voor ERD-besturen 

ERD'ers betalen een lagere premie aan het Vervangingsfonds.Vanaf 1 januari 2016 is die premie opgebouwd uit een basispremie, een opslag voor BGZ-activiteiten en een solidariteitsheffing. 

Doelgroep                 

Basispremie 

Opslag BGZ   

Solidariteitsheffing 

ERD

TOTAAL     

 

Volledig ERD

 0 %

 0,18%

        0,1%

0,28%

ERD WD14

 4,06%

 0,18%

        0,1%

4,34%

ERD WD42

 3,29%

 0,18%

        0,1%

3,57%

ERD SL80

 1,57%

 0,18%

        0,1%

1,85%

ERD SL100

 0,89%

 0,18%

        0,1%

1,17%

 

 

 

Tot einde 2015 (ingangsdatum ERD was 1 januari 2015 en 1 augustus 2015) bedraagt de premie 0,21% van het loon zorgverzekeringswet van de verzekerde personeelsleden. Deze premie dient ter dekking van:

  • de uitvoeringskosten, waaronder de kosten van flankerend beleid;
  • een solidariteitsbijdrage ten behoeve van de besturen die in het fonds blijven.

Bron: Vervangingsfonds