Nieuws

Premiepercentage Participatiefonds met ingang 1 januari 2017

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten om de premie per 1 januari 2017 te verhogen van 3,75% naar 4,00%. De hoogte van de premie heeft te maken met de afbouw van het overschot solvabiliteit en ligt nog altijd 0,75% onder het percentage dat wij op basis van  de kostenbegroting zouden moeten hanteren.

Bron: Participatiefonds