Nieuws

Premiedifferentiatie Vervangingsfonds

Het Vervangingsfonds vergoedt de kosten voor vervanging van personeelsleden die door o.a. ziekte afwezig zijn. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken draagt u maandelijks premies af aan het vervangingsfonds. De vervangingsdeclaraties door personeel die bij u in dienst zijn worden automatisch door ons ingediend via Caso.        
Op onze site kunt u nakijken wat de verhouding is tussen de premieafdracht en de declaraties aan het Vervangingsfonds. U kunt echter ook vervanging declareren voor personeel die niet bij u in dienst is, zoals bijvoorbeeld bij detachering. Deze kosten worden door ons op basis van facturen gedeclareerd.
Let op! Deze declaraties zijn niet meegenomen in de verhouding tussen de premieafdracht en de declaraties op onze site. Deze kosten moet u nog bij de declaraties meenemen. De Premiedifferentiatie Vervangingsfonds staat op onze site: 1.     Vanaf de homepagina naar login 2.     Personeel&salarisadministratie 3.     Personele overzichten 4.     Premiedifferentiatie vervangingsfonds Heeft u vragen over declaraties of de premieafdracht van het Vervangingsfonds neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Personeel&salarisadministratie.