Nieuws

Premie zorgverzekering 2010

Voor het personeel dat werkzaam is bij werkgevers die een contractuele dienstverleningsrelatie met Concent hebben is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve basisverzekering en aanvullende verzekering van Groene Land Achmea. De kortingspercentages die hier gelden zijn 7,5% voor de basisverzekering en 15% voor de aanvullende verzekeringen.
Door het Groene Land Achmea zijn onlangs de premies voor 2010 bekendgemaakt voor de basisverzekering (Beter Af Polis). Voor 2010 bedraagt deze premie op jaarbasis € 1.158,=. Dit betekent een stijging van € 3,75 per maand. Deze stijging wordt primair veroorzaakt door stijging van de kosten in de zorg. De premiestijging is marktconform. De jaarpremie voor de Beter Af Plus Polis bedraagt € 80,40 en de jaarpremie voor de Beter Af Plus Tandarts Polis bedraagt € 132,00. Deze bedragen zijn exclusief de collectiviteitskorting.

Op de website van Groene Land Achmea kunt u uitgebreid nagaan welke veranderingen van kracht zijn voor de zorgverzekering voor 2010. Voor het raadplegen van de condities die gekoppeld zijn aan het collectieve contract met Concent kunt u inloggen op de website van Groene Land Achmea www.groeneland-achmea.nl/bedrijven. Om de voorwaarden van het contract van Concent te kunnen raadplegen heeft u het volgende collectiviteitsnummer nodig: 205350690.