Nieuws

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP) 2013 ongewijzigd

Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering voorziet de werknemer in extra inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Premie 2013 ongewijzigd  De premiestelling van Loyalis voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is gebaseerd op de verwachte instroom in de WIA. Ondanks dat de instroom in de WIA stijgt, blijft de premie voor 2013 ongewijzigd. Contractbijlage
Omdat de premie en omvangkorting gelijk blijven, ontvangt u geen nieuwe contractbijlage. De meest recente contractbijlage blijft van toepassing. Deze bijlage staat op EASiNet bij 'Uw abonnementen'. Salarisadministratie
Er verandert niets voor u. U hoeft geen actie te ondernemen naar uw salarisadministratie. Verschillenlijst arbeidsongeschiktheidsverzekering
U bent van Loyalis gewend dat u een brief ontvangt indien er geen verschillen zijn tussen uw administratie en onze polis administratie. Dit proces wordt gewijzigd. Vanaf 1-1-2013 ontvangt u alleen bericht als er verschillen zijn. Doorberekening distributiekosten
Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving brengt Loyalis vanaf 1-1-2013 bij nieuw af te sluiten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen éénmalig distributiekosten in rekening, en wel bij aanvang van de verzekering. Deze kosten worden door Loyalis rechtstreeks geïncasseerd bij uw werknemer en bedragen € 40. Gedurende de eerste twee maanden van de verzekering brengen wij geen premie in rekening. U ontvangt via het mutatieoverzicht de ingangsdatum premie inhouding. Bron: Loyalis