Nieuws

Pilot bestuursverslag

Zoals reeds in de Verantwoordingsronde 2017 door het ministerie van OCW is aangekondigd, gaat zij na de zomervakantie aan de slag met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen om te komen tot een handreiking voor een compacter en functioneel ‘need-to-know’ bestuursverslag dat voor alle stakeholders goed werkbaar is.

Een aanzienlijk aantal onderwijsinstellingen heeft zich reeds bij de Verantwoordingsronde 2017 gemeld voor deelname aan deze pilot. Samen met hen en een vertegenwoordiging van de koepels, de accountants, DUO, het ministerie van OCW, Inspectie en andere stakeholders gaan we de komende tijd nadenken over hoe een need-to-know bestuursverslag eruit zou kunnen zien.

Bron: www.rijksoverheid.nl