Nieuws

Personele gevolgen passend onderwijs

De bewindslieden van OCW hebben met de sectororganisaties in het primair en voortgezet onderwijs en de werknemersorganisaties CNV Onderwijs, AVS en CMHF een onderhandelaarsakkoord gesloten over een pakket aan maatregelen om de personele gevolgen van de bezuiniging op passend onderwijs zo goed mogelijk op te vangen. Het is de bedoeling zoveel mogelijk expertise voor het onderwijs te behouden. Ondertussen is ook meer bekend over het aantal arbeidsplaatsen dat ten gevolge van de bezuiniging zal verdwijnen. Lees meer Bron: Rijksoverheid