Nieuws

Personele bekostiging

Loonkosten december / aanpassing bekostiging
In december heeft de uitbetaling plaatsgevonden van CAO-aanpassingen die met terugwerkende kracht per 1 januari 2009 zijn ingegaan. Zie artikel ‘Salariscorrecties december’ van 15 december 2009.

Om deze extra loonkosten in 2009 te kunnen betalen (betreft nog geen correctie van de vergoeding) heeft het Ministerie ervoor gekozen om het betaalritme van de vergoeding voor Personeels- en arbeidsmarktbeleid aan te passen. Daardoor wordt ca. 52,4% van deze vergoeding toegerekend aan 2009 in plaats van de oorspronkelijke 41,7% (5/12 deel). Aangezien dit alleen het bedrag over het schooljaar 2009-2010 betreft zal dit veelal ontoereikend zijn om de extra loonkosten te compenseren.

In juni 2010 vindt de definitieve vaststelling plaats van de GPL (gemiddelde personeelslast) voor 2009-2010 en op basis daarvan zal ook de definitieve bekostiging voor schooljaar 2009-2010 worden vastgesteld. Bij deze vaststelling zal tevens rekening worden gehouden met het feit dat de maatregelen terugwerken tot 1 januari 2009. Laatstgenoemde zal moeten resulteren in een financiële tegemoetkoming.

Omdat niet helder is om wat voor correctiebedragen het gaat, zal deze situatie voor de meeste scholen een negatief effect hebben op de exploitatie in 2009 en een positief effect in 2010.