Nieuws

Pensioenpremie stijgt met 1,3%

De pensioenpremie stijgt in 2013 met 1,3% naar 25,4%.
Voor een gemiddelde deelnemer met een bruto maandsalaris van € 3.400 euro betekent de premiestijging maandelijks ongeveer bruto € 10 extra. Uitleg premiestijging
Hieronder wordt de premiestijging uitgelegd: De gestegen levensverwachting
Cijfers van het Actuarieel Genootschap geven aan dat de levensverwachting ook dit jaar sneller stijgt dan verwacht. Als mensen langer leven, moeten we ook langer pensioen uitkeren. De premie stijgt daarom met circa 0,6%.
De samenstelling van het deelnemersbestand van ABP
Iedere deelnemer betaalt een premie waarmee hij pensioen opbouwt. Alle premies samen leveren niet genoeg geld op om iedereen een goed pensioen uit te kunnen keren. Daarvoor moet dat geld rendement opleveren. Dat gebeurt door het te beleggen. Bij een jongere deelnemer is er meer tijd om een goed rendement te halen dan bij een oudere deelnemer. Nu de gemiddelde leeftijd van de opbouwers toeneemt, neemt de gemiddelde tijd om het geld te laten renderen af. Hierdoor stijgt de premie met circa 0,3%. De eis van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB)
Toezichthouder DNB stelt als eis aan pensioenfondsen dat de premie moet bijdragen aan het herstel van de financiële positie. Omdat ABP nog onvoldoende herstel laat zien, gaat de premie met circa 0,3% omhoog. Herstelopslag gehandhaafd
De tijdelijke herstelopslag blijft in 2013 gehandhaafd en is bij de premie inbegrepen. De herstelopslag die onderdeel is van het herstelplan, is een tijdelijke verhoging van de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Deze opslag is nodig omdat de dekkingsgraad van ABP beneden het vereiste niveau van 105% ligt.
Bron: ABP