Nieuws

Payrolling: wie is de werkgever?

In steeds meer zaken wordt door de rechter uitgesproken dat niet het payrollbedrijf, maar de inlenende werkgever de formele werkgever van een medewerker is. Werkgevers die werken met payrolling kunnen dus toch te maken krijgen met verplichtingen aan ingeleend personeel.
Om dit te voorkomen, is het van belang om goed te letten op de aard van de arbeidsovereenkomst. Simpel gezegd: hoe meer de relatie met een ingeleende werknemer lijkt op een reguliere arbeidsovereenkomst, hoe groter de kans dat een rechter zal oordelen dat er ook daadwerkelijk sprake is of was van een arbeidsovereenkomst.

Een payrollconstructie lijkt erg veel op een gewone arbeidsovereenkomst als het volgende zich voordoet:

  • de inlenende werkgever werft en selecteert de medewerker zelf
  • de inlenende werkgever voert zelf de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerker
  • de inlenende werkgever neemt zelf het ziekteverzuimbeleid ter hand
  • vrije dagen kunnen alleen worden opgenomen in overleg met de inlenende werkgever

Met andere woorden: de inlenende werkgever gedraagt zich volledig als werkgever, het payrollbedrijf fungeert enkel als betaler van het salaris.

Wil een payrollconstructie stand houden, dan moet het payrollbedrijf zich daadwerkelijk gedragen als werkgever. Bovengenoemde punten moeten dus in handen van het payrollbedrijf zijn. Ook moet de werknemer zich bewust zijn van het feit -en er ook expliciet (dus schriftelijk) mee ingestemd hebben- dat hij in dienst trad van een payrollbedrijf en niet bij de inlenende werkgever.

Bij contracten met uitzendbureaus, die ook als uitzendbureau geregistreerd moeten staan bij de Kamer van Koophandel, doet zich bovengenoemd risico veel minder voor. Immers, uitzendbureaus werven over het algemeen de medewerkers zelf en vervullen ook daadwerkelijk de werkgeversrol.
In de praktijk komt het echter ook wel voor dat een uitzendbureau zich beperkt tot het betalen van salaris en verder geen rol als werkgever vervult. In dat geval komt een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de inlenende werkgever ook dichterbij!

Conclusie
Maakt u gebruik van personeel dat wordt ingehuurd via een uitzendbureau of een payrollbedrijf, let er dan steeds op wie in de praktijk daadwerkelijk de rol van werkgever vervult. Let er ook op dat de betreffende werknemers expliciet hebben ingestemd met het feit dat ze geen arbeidsovereenkomst hebben met de inlenende werkgever.
Bent u in alle aspecten van de arbeidsovereenkomst de werkgever, behalve voor de salarisbetaling, dan bestaat de kans dat een werknemer die een arbeidsovereenkomst claimt gelijk krijgt!

mr Renate van der Velde-Buist

r.vandervelde@concent.nl, mobiel: 06-37178113