Nieuws

Passend onderwijs

Aanvullende bekostiging invoering passend onderwijs Samenwerkingsverbanden in oprichting en instellingen in cluster 1 en 2 in oprichting kunnen aanvullende bekostiging aanvragen voor de invoering van passend onderwijs. Op basis van de nieuwe stimuleringsregeling kunnen de samenwerkende scholen 10 euro per bekostigde leerling ontvangen. Voorwaarde is wel, dat een werkagenda wordt opgesteld, waarin onder meer staat hoe de samenwerking met de samenwerkingsverbanden eruit gaat zien. Informatie over de regeling en de aanvraagformulieren vindt u op de website van DUO. Ook op de website Passend onderwijs is meer informatie beschikbaar.